دل تنگ


چقدر دلم برایت تنگ شده این روزها
چقدر دلم میخواست که به دیدنت می آمدم
مثل همیشه اول از دور نگاهت میکردم
همه حرفهایم را با تو میزدم
هر چیزی که میخواستم می گفتم و تو فقط گوش میدادی
بعد از اینکه سیر نگاهت کردم
و همه حرفهای مانده در دلم را می زدم
نزدیک میشدم
نزدیک و نزدیک تر
در کنارت ماوی می گرفتم
اشکهایم را در پایت می ریختم
بدون حرف
در سکوت کامل اشک می ریختم و تو باز فقط گوش می کردی
اشکهایم را نگه میدارم
حرفهایم را نگه میدارم
تا در حضورت ای بهترین من

همه عقده های دلم را خالی کنم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید