قفس تنگ


بزرگ شدم دیگه ، این قفسی که برام تهیه کردن خیلی برام تنگ شده ، دیگه نمیتونم اینجا جم بخورم ، باید زودتر فکر یه جای دیگه برای خودم باشم . از تنگی قفس دارم خفه میشم .

/ 0 نظر / 27 بازدید