نخ


نخ کرد مادر بزرگ
همه دانه های تسبیح را
با دستان رنجورش
چه دلنشین ذکری خوانده شود
با این تسبیح !
........................................................................................
روزهای آخر سال و دلگیری مدام

هوای ناز کسالت آور اسفند و بهار

تنها که هستی ، ناز تر و کسالت آور تر می شود این روزها

دلم کوه میخواهد

سنگهای بهار خورده کوه

هوای کوه که به سرم بخورد

بازتاب کند

به کوه بخورد

و این دور همچنان ادامه یابد

یا سر من بشکند

یا کوه

/ 0 نظر / 29 بازدید