زهر خند

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است

قفس تنگ
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٢ 

بزرگ شدم دیگه ، این قفسی که برام تهیه کردن خیلی برام تنگ شده ، دیگه نمیتونم اینجا جم بخورم ، باید زودتر فکر یه جای دیگه برای خودم باشم . از تنگی قفس دارم خفه میشم .
کلمات کلیدی: